Hướng dẫn lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra excel

Đối với người kế toán việc lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra excel là công việc quen thuộc khi đến kỳ kê khai thuế. Tuy nhiên với nhiều người chưa quen với công việc này thì còn gặp nhiều khó khăn trong việc điền thông tin và cách sử dụng chúng cho phù hợp. Để giúp bạn hiểu hơn về công việc này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn mẫu bảng kê khai hóa đơn và cách điền thông tin cho chính xác.

Mẫu bảng kê khai hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Trong đó : Tổng doanh thu hàng hóa bán ra (**).

Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***).

Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (****).

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

Cách lập bảng kê khai hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Để lập bảng kê khai hóa đơn GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra trong thời gian tính thuế, người kế toán sẽ kê khai toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất trong thời gian đó bao gồm các loại hóa đơn đặc thù như tem vé, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn xuất trả lại hàng.

Ghi chú : hóa đơn xuất ra tháng nào thì kê vào bảng kê hóa đơn GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra trong tháng đó.

Trường hợp nếu người kế toán bỏ sót hóa đơn đầu ra thì bạn phải tiến hành làm tờ khai bổ sung.

Hóa đơn GTGT cần phân thành từng nhóm : ví dụ HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV có thuế GTGT 0%, thuế suất 5% hay 10%.

Trường hợp hóa đơn chỉ ghi thanh toán không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra phải tính trên giá ghi trên đó.

Ví dụ : Nếu hàng hóa của bạn bán ra thị trường với mức giá chưa có thuế GTGT là 1.000.000đ/sản phẩm, thuế 10% bằng 100.000đ/sản phẩm mà bạn không ghi rõ số tiền thuế GTGT là 100.000đ thì mức giá được xác định bằng 1.100.000đ / chiếc và mức thuế là 1.100.000 x 10% = 110.000đ.

Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm cho các loại hóa đơn đã xuất thì ghi số âm bằng cách đánh trừ trước giá trị điều giảm.

Cách ghi các chỉ tiêu trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ xuất ra

Chú ý : Kế toán phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Nếu trong trường hợp các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trống. Kế toán không được tự ý thay đổi khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi các vị trí và các chỉ tiêu trên bảng này.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *